Fett til kraftfôrindustrien

NutriFeed Tørrfett er et ”beskyttet fett” beregnet på høymelkende drøvtyggere. NutriFeed Tørrfett kan leveres som et triglyceridbasert fett og som fettsyrebasert. NutriFeed Tørrfett leveres i 650kg ”big bags”

NutriFeed Kalkfett “Beskyttet fett” basert på Kalsiumforsåpede  fettsyrer. Leveres i 650 kg “big bags”

 

TOP