Flytende fett til kraftfôrindustrien

NutriFeed PP

NutriFeed PP er et raffinert fettprodukt på triglyserid basis, med en fettsyresammensetning som gjør det meget velegnet både til svin og fjørfe. Dette fettet er altså ingen fettsyre, men er et produkt med en fettblanding av tilnærmet spiseoljekvalitet. Dette fettet vil gi fôrpellets med en meget god lukt og smaklighet. NutriFeed PP leveres på tankbil tilpasset kundens ønsker.

NutriFeed FAP

NutriFeed FAP er en spesialdesignet fettsyre med en fettsyreprofil som passer ypperlig som fettkilde til drøvtygger og svin, men FAP har fettsyreprofil, smeltepunkt og jodtall som tilsier at dette også med fordel kan også brukes til andre dyreslag.

NutriFeed FAP leveres på tankbil tilpasset kundens ønsker.

NutriFeed FAC

NutriFeed FAC er en spesialdesignet fettsyre med en fettsyreprofil som passer ypperlig som fettkilde til drøvtyggerfôr, men FAC har fettsyreprofil, smeltepunkt og jodtall som tilsier at dette også med fordel kan også brukes til andre dyreslag.

NutriFeed FAC leveres på tankbil tilpasset kundens ønsker.

TOP